KNMT Friesland

Ons Website adres is: https://knmtfriesland.nl

 

Wij begrijpen heel goed dat we vertrouwelijke gegevens beheren. En behandelen de verkregen gegevens van jou daarom ook op de manier zoals wij graag zien dat andere bedrijven met onze gegevens omgaan. In deze Privacyverklaring leggen we uit:

 

1.   Welke gegevens we verzamelen.
2.   Hoe we die gegevens gebruiken.
3.   Het waarborgen van je privacy.
4.   Gegevens die we delen.
5.   Beveiliging van gegevens.

 

We hebben ons best gedaan deze verklaring zo eenvoudig mogelijk te houden. Daarom vragen we je om de tijd te nemen onze privacyverklaring door te nemen.

 

1. Gegevens die we verzamelen

 

Wanneer je een formulier op onze site invult en verstuurt of jezelf aanmeldt voor onze diensten vragen we je om persoonlijke gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om onze diensten uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van 123-Webhost.nl of die van een derde partij (waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben).

 

2. Hoe we gegevens gebruiken 

 

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om een dienst te leveren. Persoonsgegevens maken we niet openbaar en verstrekken we niet aan derden, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

 

3. Het waarborgen van je privacy

 

Wij bieden iedereen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Hiertoe kan een verzoek worden gestuurd aan info@knmtfriesland.nl

 

4. Gegevens die we delen
 

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten KNMT, behalve in de volgende omstandigheden:

  • Met jouw toestemming: We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten KNMT Friesland wanneer je ons toestemming hebt gegeven dit te doen.
  • Voor externe verwerking: We leveren persoonlijke gegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid.

5. Beveiliging van gegevens

 

We proberen onze website KNMT Friesland en onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

  • We coderen onze service met SSL.
  • We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
  • We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van KNMT Friesland, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen.
  • Het datacenter waar de server van KNMT Friesland is gehuisvest bevinden zich uitsluitend binnen de EU.

 

Dit Privacybeleid
Ons Privacybeleid is van toepassing op alle services die worden aangeboden door KNMT Friesland, maar niet op services die een afzonderlijk privacybeleid hebben waarin dit Privacybeleid niet is opgenomen. Ons Privacybeleid is niet van toepassing op services die worden geleverd door andere bedrijven of individuen. Ons Privacybeleid dekt niet het gegevensbeleid van andere bedrijven en organisaties.

 

Veranderingen
Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken jouw rechten onder dit Privacybeleid niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

 

Recht van bezwaar
In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet met ons uit, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

 

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Heb je vragen hierover, neem dan gerust contact met ons op: info@knmtfriesland.nl.