KNMT Friesland

ronald jonkman

ORTHODONTIE, IS DAT ZINNIGE ZORG?

Wat weten we over de (on)zinnigheid van orthodontische zorg? Aan de hand van het bespreken van onderzoek en een aantal voorbeelden zal dit thema worden nader worden belicht.

De vraag naar orthodontie neemt gestaag toe. Momenteel wordt ongeveer 50% van de 12-jarigen met een of meer beugels behandeld. Daarvan nemen orthodontisten ongeveer 60% voor hun rekening. Ondanks dat het aantal 12-jarigen redelijk constant blijft, is de vraag bij hen stijgend en daarbij komt ook een toename van het aantal volwassenen dat een orthodontische behandeling ondergaat. Onder andere de komst van minder zichtbare behandeltechnieken lijkt dat te versterken. 

Ronald Jonkman: Jaargang 1960, geboren in Amsterdam studeerde hij tandheelkunde van 1981 tot 1986 waar hij aan de VU “cum laude” afstudeerde. In 1992 promoveerde hij aan de toenmalige Katholieke Universiteit te Nijmegen. Aan de Universiteit van Hamburg volgde hij de specialistenopleiding DMO van 1994 tot 1998 om zich daarna in Roosendaal te vestigen. Later opende hij nog een praktijk in Papendrecht en werd hoofd van de afdeling Orthodontie aan het Erasmus MC. Sinds 2018 is hij voorzitter van de sectie Orthodontie aan het ACTA waar hij tevens opleider DMO is. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar behandelingen in een interdisciplinaire zetting en zogenaamde onzichtbare behandelmethoden