KNMT Friesland

Maurits de Kuijper

BEHOUD NA DE ENDO: DE MOEITE WAARD?

“Maar, hoe lang gaat het dan mee?” Het is een vraag die onze patiënten dagelijks aan ons stellen. Zeker wanneer het gaat om het endodontisch behandelde element, is dat soms een lastige vraag. Er is sprake van een tandheelkundige erfenis uit het verleden: een oude endo, diepe restauratieranden en soms weinig tandweefsel. Is behoud nog de moeite waard en wat zijn factoren die je mee kunt nemen in je besluitvorming om zo’n element te restaureren? Binnen deze lezing komen diverse aspecten van het herstel van endodontisch behandelde elementen aan bod, waaronder het indicatiegebied voor directe en indirecte restauraties, principes tijdens het prepareren en adhesief restaureren van dit soort elementen. Er wordt dieper ingegaan op de huidige inzichten vanuit de literatuur. En nog belangrijker, aan de hand casuïstiek en video’s wordt u meegenomen naar de praktijk, waarbij de inzichten vanuit de literatuur worden geïmplementeerd.

Leerdoelen:

  • U kunt de prognose van een adhesieve restauratie op een endodontisch behandeld element bepalen.
  • U weet welke randvoorwaarden nodig zijn voor een duurzame (in)directe restauratie op een endodontisch behandeld element.

Maurits de Kuijper (1989) studeerde Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide de studie in 2014. Hij is werkzaam bij het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde te Groningen, waar hij in 2021 is gepromoveerd op het herstel van endodontisch behandelde molaren. Het onderzoek combineert hij met het begeleiden van studenten bij het vervaardigen van kroon-en brugwerk. Tevens is hij verbonden aan het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Martiniziekenhuis en aan Mondzorgcentrum Winschoten. Per november 2022 is hij adjunct-hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Zijn aandachtsgebieden zijn de restauratieve en adhesieve tandheelkunde en evidence-based dentistry.