KNMT Friesland

JELTE HOFSTEENGE

Overleving van composiet restauraties: KRONEN ONDER DRUK?

Als tandarts worstelen we dagelijks met het dilemma wat te doen met de resterende knobbels bij een groot defect. Toch maar lager slijpen en preventief overkappen, of mag je erop vertrouwen dat de adhesieve hechting sterk genoeg is om het tandweefsel te ondersteunen? Extensie voor preventie bij restauraties lijkt dankzij de adhesieve mogelijkheden niet meer essentieel. Daarbij is het de vraag of een direct in de mond vervaardigde composiet restauratie een goede oplossing is op de lange termijn of kun je toch beter kiezen voor een indirecte restauratie? Kortom, kunnen we minder vaak elementen kronen en vaker composiet restauraties toepassen? Een beschouwing op basis van recent lange termijn klinisch onderzoek.

Jelte Hofsteenge is in 2019 afgestudeerd als tandarts aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen is hij gestart met een promotietraject over de invloed van knobbeloverkapping bij elementen in de zijdelingse delen. Promotores zijn professor Marco Cune, professor Mutlu Özcan en als co-promotor dr. Marco Gresnigt. Binnen dit promotie onderzoek wordt de invloed restauratieve materialen, preparatie ontwerpen en verschillende adhesieven onderzocht in zowel klinische- als laboratoriumstudies. Hij heeft al meerdere artikelen in peer reviewed internationale tijdschriften gepubliceerd. Jelte combineert zijn PhD-traject met het werken in de algemene praktijk JouwTandarts te Leeuwarden en het docentschap in de restauratieve tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen