KNMT Friesland

Hendrik van Goor

M3. In OR OUT?

De KIMO richtlijn derde molaar overwegingen en afwegingen

Hendrik van Goor vervulde na zijn studie tandheelkunde aan de ACTA Amsterdam, zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine. Het avontuurlijke beviel zo goed dat, voordat hij er erg in had, 10 jaar voorbij waren gegaan. Vanuit Defensie is hem toen de mogelijk geboden de opleiding geneeskunde aan de VU, wederom in Amsterdam en daarna specialisatie in Utrecht onder leiding van professor Koole te volgen. Na gewerkt te hebben als kaakchirurg in het Centraal Militair Hospitaal, het Umcu alsmede het MST en ZGT in Twente maakt Hendrik sinds mei vorig jaar deel uit maatschap Kaakchirurgie te Drachten en Dokkum.