KNMT Friesland

Christiaan Krabbe

DE Huid: oppervlakkig de diepte in

Een groot voordeel van de tandheelkundige zorg boven de medische zorg is de periodieke controle. Binnen de medische zorg melden patiënten zich over het algemeen pas als er klachten zijn. De tandarts ziet patiënten op periodieke basis met of zonder klachten. Natuurlijk zijn de tandheelkundige controles met name gericht op de mondzorg, maar door meer bewust te zijn van de bijzondere positie van de tandarts binnen het medische veld en van de meerwaarde van het doen van extra-oraal onderzoek, inspectie van de huid, kan dat leiden tot eerdere herkenning en daarmee behandeling van huidkanker. Met name het diagnosticeren van huidkanker in een vroeg stadium is een groot voordeel voor de patiënt. Huidkanker is de meest voorkomende kanker in Nederland en komt steeds vaker voor. Uitgebreid zal worden stil gestaan bij de georganiseerde zorg rondom huidmaligniteiten, de verschillende vormen, de incidentie, de etiologie en de verschillende behandelmodaliteiten. Er worden handvatten aangereikt om meteen oppervlakkige blik van de huid tijdens de periodieke controle van diepe betekenis te kunnen zijn voor de patiënt.

Christiaan Krabbe studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Aan het einde van zijn studie kwam hij in de tropen voor het eerst in aanraking met de MKA-chirurgie en zo werd de liefde voor het vak geboren. Hij studeerde vervolgens Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en combineerde dat met het doen van onderzoek en met de opleiding tot MKA-chirurg. Ook werkte hij in deeltijd als tandarts. In 2010 promoveerde hij op het proefschrift getiteld: “Positron Emission Tomography in Staging and Surveillance of Oral and Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma”(promotor Prof.dr. J.L.N. Roodenburg). Sinds 2012 is hij MKA-chirurg en is hij geregistreerd als implantoloog bij de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie. Hij werkte op de afdeling MKA-chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen en volgde daar een fellowship Hoofd-Hals Chirurgie/-Oncologie. Vanaf 2015 richtte hij zich op Friesland. Allereerst in Nij Smellinghe en de Sionsbergen sinds 2017 is hij als MKA-chirurg-oncoloog werkzaam in het Medisch Centrum Leeuwarden. Zijn aandachtsgebieden zijn de hoofd-halsoncologie, speekselklier pathologie, implantologie en reconstructieve chirurgie.